C761 – Malign tumör i bröstkorgen

ICD-10 kod för Malign tumör i bröstkorgen är C761.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation (C76), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i bröstkorgen:

ICD-kod C761
Diagnos Malign tumör i bröstkorgen
Kategori C76, Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)