C764 – Malign tumör i övre extremitet

ICD-10 kod för Malign tumör i övre extremitet är C764.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation (C76), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i övre extremitet:

ICD-kod C764
Diagnos Malign tumör i övre extremitet
Kategori C76, Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)