C767 – Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer

ICD-10 kod för Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer är C767.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation (C76), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer:

ICD-kod C767
Diagnos Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer
Kategori C76, Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)