C770 – Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen

ICD-10 kod för Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen är C770.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sekundär malign tumör (metastas) och ospecificerad malign tumör i lymfkörtlar (C77), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen:

ICD-kod C770
Diagnos Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen
Kategori C77, Sekundär malign tumör (metastas) och ospecificerad malign tumör i lymfkörtlar
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)