C773 – Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i axill och övre extremitet

ICD-10 kod för Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i axill och övre extremitet är C773.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sekundär malign tumör (metastas) och ospecificerad malign tumör i lymfkörtlar (C77), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i axill och övre extremitet:

ICD-kod C773
Diagnos Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i axill och övre extremitet
Kategori C77, Sekundär malign tumör (metastas) och ospecificerad malign tumör i lymfkörtlar
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)