C774 – Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i ljumske och nedre extremitet

ICD-10 kod för Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i ljumske och nedre extremitet är C774.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sekundär malign tumör (metastas) och ospecificerad malign tumör i lymfkörtlar (C77), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i ljumske och nedre extremitet:

ICD-kod C774
Diagnos Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i ljumske och nedre extremitet
Kategori C77, Sekundär malign tumör (metastas) och ospecificerad malign tumör i lymfkörtlar
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)