C779 – Ospecificerad lokalisation av sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar är C779.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sekundär malign tumör (metastas) och ospecificerad malign tumör i lymfkörtlar (C77), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar:

ICD-kod C779
Diagnos Ospecificerad lokalisation av sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar
Kategori C77, Sekundär malign tumör (metastas) och ospecificerad malign tumör i lymfkörtlar
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)