C790 – Sekundär malign tumör (metastas) i njure och njurbäcken

ICD-10 kod för Sekundär malign tumör (metastas) i njure och njurbäcken är C790.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sekundär malign tumör (metastas) med andra och ospecificerade lokalisationer (C79), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Sekundär malign tumör (metastas) i njure och njurbäcken:

ICD-kod C790
Diagnos Sekundär malign tumör (metastas) i njure och njurbäcken
Kategori C79, Sekundär malign tumör (metastas) med andra och ospecificerade lokalisationer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)