C794 – Sekundär malign tumör (metastas) i andra och ospecificerade delar av nervsystemet

ICD-10 kod för Sekundär malign tumör (metastas) i andra och ospecificerade delar av nervsystemet är C794.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sekundär malign tumör (metastas) med andra och ospecificerade lokalisationer (C79), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Sekundär malign tumör (metastas) i andra och ospecificerade delar av nervsystemet:

ICD-kod C794
Diagnos Sekundär malign tumör (metastas) i andra och ospecificerade delar av nervsystemet
Kategori C79, Sekundär malign tumör (metastas) med andra och ospecificerade lokalisationer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)