C810 – Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom

ICD-10 kod för Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom är C810.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hodgkins lymfom (C81), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom:

ICD-kod C810
Diagnos Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom
Kategori C81, Hodgkins lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)