C811 – Hodgkins lymfom (klassiskt) med nodulär skleros

ICD-10 kod för Hodgkins lymfom (klassiskt) med nodulär skleros är C811.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hodgkins lymfom (C81), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Hodgkins lymfom (klassiskt) med nodulär skleros:

ICD-kod C811
Diagnos Hodgkins lymfom (klassiskt) med nodulär skleros
Kategori C81, Hodgkins lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)