C817 – Annan typ av (klassiskt) Hodgkins lymfom

ICD-10 kod för Annan typ av (klassiskt) Hodgkins lymfom är C817.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hodgkins lymfom (C81), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Annan typ av (klassiskt) Hodgkins lymfom:

ICD-kod C817
Diagnos Annan typ av (klassiskt) Hodgkins lymfom
Kategori C81, Hodgkins lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)