C820 – Follikulärt lymfom grad I

ICD-10 kod för Follikulärt lymfom grad I är C820.

Diagnosen klassificeras under kategorin Follikulärt lymfom (C82), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Follikulärt lymfom grad I:

ICD-kod C820
Diagnos Follikulärt lymfom grad I
Kategori C82, Follikulärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)