C821 – Follikulärt lymfom grad II

ICD-10 kod för Follikulärt lymfom grad II är C821.

Diagnosen klassificeras under kategorin Follikulärt lymfom (C82), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Follikulärt lymfom grad II:

ICD-kod C821
Diagnos Follikulärt lymfom grad II
Kategori C82, Follikulärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)