C822 – Follikulärt lymfom, ospecificerad grad III

ICD-10 kod för Follikulärt lymfom, ospecificerad grad III är C822.

Diagnosen klassificeras under kategorin Follikulärt lymfom (C82), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Follikulärt lymfom, ospecificerad grad III:

ICD-kod C822
Diagnos Follikulärt lymfom, ospecificerad grad III
Kategori C82, Follikulärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)