C825 – Diffust follikelcenterlymfom

ICD-10 kod för Diffust follikelcenterlymfom är C825.

Diagnosen klassificeras under kategorin Follikulärt lymfom (C82), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Diffust follikelcenterlymfom:

ICD-kod C825
Diagnos Diffust follikelcenterlymfom
Kategori C82, Follikulärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)