C826 – Kutant follikelcenterlymfom

ICD-10 kod för Kutant follikelcenterlymfom är C826.

Diagnosen klassificeras under kategorin Follikulärt lymfom (C82), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kutant follikelcenterlymfom:

ICD-kod C826
Diagnos Kutant follikelcenterlymfom
Kategori C82, Follikulärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)