C827 – Andra specificerade typer av follikulärt lymfom

ICD-10 kod för Andra specificerade typer av follikulärt lymfom är C827.

Diagnosen klassificeras under kategorin Follikulärt lymfom (C82), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade typer av follikulärt lymfom:

ICD-kod C827
Diagnos Andra specificerade typer av follikulärt lymfom
Kategori C82, Follikulärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)