C829 – Follikulärt lymfom, ospecificerat

ICD-10 kod för Follikulärt lymfom, ospecificerat är C829.

Diagnosen klassificeras under kategorin Follikulärt lymfom (C82), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Follikulärt lymfom, ospecificerat:

ICD-kod C829
Diagnos Follikulärt lymfom, ospecificerat
Kategori C82, Follikulärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)