C830 – Småcelligt B-cellslymfom

ICD-10 kod för Småcelligt B-cellslymfom är C830.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Småcelligt B-cellslymfom:

ICD-kod C830
Diagnos Småcelligt B-cellslymfom
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)