C830C – Nodalt marginalzonslymfom

ICD-10 kod för Nodalt marginalzonslymfom är C830C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Nodalt marginalzonslymfom:

ICD-kod C830C
Diagnos Nodalt marginalzonslymfom
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)