C830D – Marginalzonslymfom i mjälten

ICD-10 kod för Marginalzonslymfom i mjälten är C830D.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Marginalzonslymfom i mjälten:

ICD-kod C830D
Diagnos Marginalzonslymfom i mjälten
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)