C831 – Mantelcellslymfom

ICD-10 kod för Mantelcellslymfom är C831.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Mantelcellslymfom:

ICD-kod C831
Diagnos Mantelcellslymfom
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)