C833 – Diffust storcelligt B-cellslymfom

ICD-10 kod för Diffust storcelligt B-cellslymfom är C833.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Diffust storcelligt B-cellslymfom:

ICD-kod C833
Diagnos Diffust storcelligt B-cellslymfom
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)