C835 – Lymfoblastiskt lymfom

ICD-10 kod för Lymfoblastiskt lymfom är C835.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lymfoblastiskt lymfom:

ICD-kod C835
Diagnos Lymfoblastiskt lymfom
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)