C835A – Lymfoblastiskt lymfom, T-cells och T-prekursor

ICD-10 kod för Lymfoblastiskt lymfom, T-cells och T-prekursor är C835A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lymfoblastiskt lymfom, T-cells och T-prekursor:

ICD-kod C835A
Diagnos Lymfoblastiskt lymfom, T-cells och T-prekursor
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)