C835B – Lymfoblastiskt lymfom, B-cells och B-prekursor

ICD-10 kod för Lymfoblastiskt lymfom, B-cells och B-prekursor är C835B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lymfoblastiskt lymfom, B-cells och B-prekursor:

ICD-kod C835B
Diagnos Lymfoblastiskt lymfom, B-cells och B-prekursor
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)