C835X – Lymfoblastiskt lymfom, ospecificerat

ICD-10 kod för Lymfoblastiskt lymfom, ospecificerat är C835X.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lymfoblastiskt lymfom, ospecificerat:

ICD-kod C835X
Diagnos Lymfoblastiskt lymfom, ospecificerat
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)