C837 – Burkitts lymfom

ICD-10 kod för Burkitts lymfom är C837.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Burkitts lymfom:

ICD-kod C837
Diagnos Burkitts lymfom
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)