C838 – Andra icke-follikulära lymfom

ICD-10 kod för Andra icke-follikulära lymfom är C838.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Andra icke-follikulära lymfom:

ICD-kod C838
Diagnos Andra icke-follikulära lymfom
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)