C839 – Icke-follikulärt (diffust) lymfom, ospecificerat

ICD-10 kod för Icke-follikulärt (diffust) lymfom, ospecificerat är C839.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-follikuärt lymfom (C83), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Icke-follikulärt (diffust) lymfom, ospecificerat:

ICD-kod C839
Diagnos Icke-follikulärt (diffust) lymfom, ospecificerat
Kategori C83, Icke-follikuärt lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)