C844 – Perifert T-cellslymfom, ej klassificerat

ICD-10 kod för Perifert T-cellslymfom, ej klassificerat är C844.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mogna T/NK-cellslymfom (C84), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Perifert T-cellslymfom, ej klassificerat:

ICD-kod C844
Diagnos Perifert T-cellslymfom, ej klassificerat
Kategori C84, Mogna T/NK-cellslymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)