C846 – Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-positivt

ICD-10 kod för Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-positivt är C846.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mogna T/NK-cellslymfom (C84), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-positivt:

ICD-kod C846
Diagnos Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-positivt
Kategori C84, Mogna T/NK-cellslymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)