C848 – Kutant T-cellslymfom, ospecificerat

ICD-10 kod för Kutant T-cellslymfom, ospecificerat är C848.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mogna T/NK-cellslymfom (C84), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kutant T-cellslymfom, ospecificerat:

ICD-kod C848
Diagnos Kutant T-cellslymfom, ospecificerat
Kategori C84, Mogna T/NK-cellslymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)