C849 – Moget T/NK-cellslymfom, ospecificerat

ICD-10 kod för Moget T/NK-cellslymfom, ospecificerat är C849.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mogna T/NK-cellslymfom (C84), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Moget T/NK-cellslymfom, ospecificerat:

ICD-kod C849
Diagnos Moget T/NK-cellslymfom, ospecificerat
Kategori C84, Mogna T/NK-cellslymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)