C851B – B-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat

ICD-10 kod för B-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat är C851B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra och ospecificerade typer av non-Hodgkin-lymfom (C85), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för B-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat:

ICD-kod C851B
Diagnos B-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat
Kategori C85, Andra och ospecificerade typer av non-Hodgkin-lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)