C852 – Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom

ICD-10 kod för Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom är C852.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra och ospecificerade typer av non-Hodgkin-lymfom (C85), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom:

ICD-kod C852
Diagnos Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom
Kategori C85, Andra och ospecificerade typer av non-Hodgkin-lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)