C857 – Andra specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom

ICD-10 kod för Andra specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom är C857.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra och ospecificerade typer av non-Hodgkin-lymfom (C85), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom:

ICD-kod C857
Diagnos Andra specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom
Kategori C85, Andra och ospecificerade typer av non-Hodgkin-lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)