C859A – Non-Hodgkin-lymfom, lågmalignt, ospecificerat

ICD-10 kod för Non-Hodgkin-lymfom, lågmalignt, ospecificerat är C859A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra och ospecificerade typer av non-Hodgkin-lymfom (C85), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Non-Hodgkin-lymfom, lågmalignt, ospecificerat:

ICD-kod C859A
Diagnos Non-Hodgkin-lymfom, lågmalignt, ospecificerat
Kategori C85, Andra och ospecificerade typer av non-Hodgkin-lymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)