C860 – Extranodalt NK/T-cellslymfom, nasal typ

ICD-10 kod för Extranodalt NK/T-cellslymfom, nasal typ är C860.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra specificerade typer av T/NK-cellslymfom (C86), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Extranodalt NK/T-cellslymfom, nasal typ:

ICD-kod C860
Diagnos Extranodalt NK/T-cellslymfom, nasal typ
Kategori C86, Andra specificerade typer av T/NK-cellslymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)