C862 – Enteropatiskt (intestinalt) T-cellslymfom

ICD-10 kod för Enteropatiskt (intestinalt) T-cellslymfom är C862.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra specificerade typer av T/NK-cellslymfom (C86), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Enteropatiskt (intestinalt) T-cellslymfom:

ICD-kod C862
Diagnos Enteropatiskt (intestinalt) T-cellslymfom
Kategori C86, Andra specificerade typer av T/NK-cellslymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)