C865 – Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom

ICD-10 kod för Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom är C865.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra specificerade typer av T/NK-cellslymfom (C86), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom:

ICD-kod C865
Diagnos Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom
Kategori C86, Andra specificerade typer av T/NK-cellslymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)