C866 – Primärt kutana CD30-positiva T-cellsproliferationer

ICD-10 kod för Primärt kutana CD30-positiva T-cellsproliferationer är C866.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra specificerade typer av T/NK-cellslymfom (C86), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Primärt kutana CD30-positiva T-cellsproliferationer:

ICD-kod C866
Diagnos Primärt kutana CD30-positiva T-cellsproliferationer
Kategori C86, Andra specificerade typer av T/NK-cellslymfom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)