C882 – Annan ”heavy chain disease”

ICD-10 kod för Annan ”heavy chain disease” är C882.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra B-cellslymfom [maligna immunoproliferativa sjukdomar] (C88), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Annan ”heavy chain disease”:

ICD-kod C882
Diagnos Annan ”heavy chain disease”
Kategori C88, Andra B-cellslymfom [maligna immunoproliferativa sjukdomar]
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)