C884 – Extranodalt marginalzons-B-cellslymfom av mukosaassocierad lymfoid vävnad [MALT-lymfom]

ICD-10 kod för Extranodalt marginalzons-B-cellslymfom av mukosaassocierad lymfoid vävnad [MALT-lymfom] är C884.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra B-cellslymfom [maligna immunoproliferativa sjukdomar] (C88), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Extranodalt marginalzons-B-cellslymfom av mukosaassocierad lymfoid vävnad [MALT-lymfom]:

ICD-kod C884
Diagnos Extranodalt marginalzons-B-cellslymfom av mukosaassocierad lymfoid vävnad [MALT-lymfom]
Kategori C88, Andra B-cellslymfom [maligna immunoproliferativa sjukdomar]
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)