C887W – Annan specificerad malign immunoproliferativ sjukdom

ICD-10 kod för Annan specificerad malign immunoproliferativ sjukdom är C887W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra B-cellslymfom [maligna immunoproliferativa sjukdomar] (C88), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Annan specificerad malign immunoproliferativ sjukdom:

ICD-kod C887W
Diagnos Annan specificerad malign immunoproliferativ sjukdom
Kategori C88, Andra B-cellslymfom [maligna immunoproliferativa sjukdomar]
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)