C889 – Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad

ICD-10 kod för Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad är C889.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra B-cellslymfom [maligna immunoproliferativa sjukdomar] (C88), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad:

ICD-kod C889
Diagnos Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad
Kategori C88, Andra B-cellslymfom [maligna immunoproliferativa sjukdomar]
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)