C900 – Multipelt myelom

ICD-10 kod för Multipelt myelom är C900.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myelom och maligna plasmacellstumörer (C90), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Multipelt myelom:

ICD-kod C900
Diagnos Multipelt myelom
Kategori C90, Myelom och maligna plasmacellstumörer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)