C902 – Extramedullärt plasmocytom

ICD-10 kod för Extramedullärt plasmocytom är C902.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myelom och maligna plasmacellstumörer (C90), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Extramedullärt plasmocytom:

ICD-kod C902
Diagnos Extramedullärt plasmocytom
Kategori C90, Myelom och maligna plasmacellstumörer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)