C903 – Solitärt plasmocytom

ICD-10 kod för Solitärt plasmocytom är C903.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myelom och maligna plasmacellstumörer (C90), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Solitärt plasmocytom:

ICD-kod C903
Diagnos Solitärt plasmocytom
Kategori C90, Myelom och maligna plasmacellstumörer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)